The Flower Kings

"Back in the World of Adventures" - texty a překlady

přeložil: Roman Procházka

World of Adventures

I'm back in the world of adventures
in grand new adventures,
expect to fly
I'm deep into sonical changes
radical strangeness and I don't know why

We run the fields in the summernight
in silent kisses in black and white
and we'll make footprints on a higher ground
We're children of the Woodstock nation
lost in peace and comtemplation

I'm the magic carpet rider
the strawberry glider across the sky
We're getting high on adventures
say goodbye to the pressure
prepare to fly

We run the fields in the summernight
in silent kisses in black and white
and we'll make footprints on a higher ground
We're children of the Woodstock nation
lost in peace and contemplation

Go West Judas

You left with a promise and sealed with a kiss
remember beginnings, it was nothing like this
Like brothers in arms, now worlds apart
you follow the rainbow, I follow the heart

Now, I'm perfect, I'm no Saint
but you can't fool me,
so whip off that paint
You may think that I'm your stepping stone
but in this game your'e all alone

Go west Judas, see what you'll find
now, we all know what's on your mind
Just got and get it, go on collect and
burn your bridges, what did you expect

You're far from grace & you're far from home
You think you're safe in that pleasure dome
Now, racing the temple of the snakes
soon out of control, start pulling the brakes

There's no way you can become clean
you're knee deep in the mean machine
In blood you signed the dotted line
so it's no surprise the sun won't shine

Go west Judas, see what you'll find
go on "Sieg Heil" the dollar sign
You blackheart of the human trade
now wizard of the everglades

Train to Nowhere

No expressions on their faces in the rain
We're ain't going nowhere children,
we're just strangers on a train
No goodbye, no use sending letters home
There's one way to oblivion and that road ain't far from home
You may find it hard to face the evil, do you Son?
You still think a miracle will happen, when you face the gun

And then we'll fade into the night
we hold our precious dreams inside
with young hearts open wide
Running on the edge of time
so won't you hold me one last time
go tell the world about the crime
and let it never happen ever again

A foll beileved his Kingdom would last a 1000 years
Now the echoes paint a future
but tomorrow hold the tears
The World is watching,
but then no one have seen the end
Running on a train to nowhere
that's the bitter truht my friend
Will we ever learn so the crosses burn!

The world will fade into the night
will it ever be the same
will someone remember my name
Ride this nightmare to an end
so won't you hold me one last time
go tell the world about the crime
and let it never happen ever again

(To the memory of Raoul Wallenberg)

My Cosmic Lover

Give me your time
I'll give you the message
Go for a ride, into this brand new world
Hear me what I say, It's a perfect day
It's a perfect time, for a partnership in crime
It's a secret world, come on boys and girls
are you in or out?
far beyond imagination

Buy a one way ticket to salvation, be my humble slave
Be a faithful servant, be eternal, walk among the brave

Do you believe that I'm the chosen one
So mystified, almost a son of God
Be aware of me, is it plain to see?
Am I false or true?
Am I dust out of the blue?
Turn the world around, lift me off the ground
I'm the sign of time, singing praise the dollar sign

Buy a one way ticket to salvation, be my humble slave
Be a faithful servant, be eternal, walk among the brave

Svět dobrodružství

Jsem zpět ve světě dobrodružství
v nových velkých dobrodružstvích,
čekám, že poletím
jsem ponořen v sonických změnách,
radikálních podivnostech a nevím proč.

Běžíme po poli v letním světle
v tichých polibcích v černé a bílé
a zanecháváme stopy ve vyšších vrstvách
jsme děti národa Woodstocku
ztraceni v míru a rozjímání.

Jsem magickým jezdcem na létajícím koberci
jahodový kluzák plující přes nebe
jsme unášeni dobrodružstvím
rozluč se s útlakem
připrav se k letu.

Běžíme po poli v letním světle
v tichých polibcích v černé a bílé
a zanecháváme stopy ve vyšších vrstvách
jsme děti národa Woodstocku
ztraceni v míru a rozjímání.

Jdi na západ, Jidáši

Odešel jsi se slibem a zpečetil polibkem
vzpomeň si na začátky, tomuhle se to nepodobalo
byli jsme jako bratři ve zbrani, nyní oddělené světy
ty následuješ duhu, já srdce.

Ne, nejsem dokonalý, nejsem svatý
ale nemůžeš mě zmást,
tak setři svůj klamavý nátěr
možná si myslíš, že jsem tvůj odrazový můstek
ale v této hře jsi zcela sám.

Jdi na západ, Jidáši, uvidíš, co najdeš
všichni víme, na co myslíš.
Tak jdi a získej to, jdi a inkasuj
a spal za sebou mosty, co jsi čekal?

Jdi daleko od slávy a daleko od domova,
myslíš si, že jsi v bezpečí v chrámu slastí,
ale nyní běžíš chrámem hadů
brzy to bude nekontrolovatelné, dupni na brzdy.

Není způsob, jak by ses mohl očistit,
jsi pokolena v té podlé mašinérii,
krví ses podepsal na tečkovanou linku,
tak se nediv, že slunce nebude svítit.

Jdi na západ, Jidáši, uvidíš, co najdeš
křič "Sieg Heil" ke znaku dolaru
ty černá ovce na trhu lidí
stal ses kouzelníkem z bažin.

Vlak nikam

Žádný výraz na obličejích v dešti,
nikam nejedeme, děti,
jsme jen cizinci ve vlaku.
Žádné nashledanou, nemá smysl psát domů,
k zapomnění vede jedna cesta, a ta není daleko od domova.
Je pro tebe těžké setkat se se zlem, synu, že?
Stále si myslíš, že se stane zázrak, až na Tebe zamíří zbraň.

A pak mizíme do noci,
své drahé sny ukrýváme uvnitř,
naše mladá srdce doširoka otevřená,
utíkáme na hranici času.
Tak neobejmeš mě naposledy?
Jdi říct světu o tomto zločinu
a nedopusť, aby se znovu stal.

Jeden blázen věřil, že jeho Království bude trvat 1000 let.
Teď ozvěny zbarvují budoucnost,
ale zítřek zadržuje slzy.
Svět se dívá,
ale tehdy nikdo neviděl ten konec.
Jedeme ve vlaku nikam,
to je hořká pravda, příteli.
Poučíme se někdy? Tak kříže hoří!

Svět zmizí do noci.
Bude někdy stejný?
Vzpomene si někdo na mé jméno?
Projedu touhle noční můrou až do konce.
Tak neobejmeš mě naposledy?
Jdi říct světu o tomto zločinu
a nedopusť, aby se znovu stal.

(ve vzpomínce na Raoula Wallenberga)

Můj kosmický milenec

Dej mi svůj čas,
předám ti to poselství.
Vydej se na cestu, do zcela nového světa.
Poslouchej, co říkám. Je nádherný den.
Je nádherná doba, na partnerství ve zločinu.
Je to tajný svět, pojďte, chlapci a dívky.
Jdete do toho, nebo ne?
Daleko za hranicí představivosti.

Kup si jednosměrný lístek ke spasení, buď můj pokorný otrok.
Buď věrným služebníkem, buď věčný, povstaň mezi hrdiny.

Věříš, že jsem vyvolený?
Tak pomatený, skoro syn Boží.
Dej si na mě pozor, je to jasné?
Jsem falešný nebo opravdový?
Jsem prach z čistého nebe?
Obrať svět naruby, pozvedni mě ze země.
Jsem znamením času, pěju slávu na znak dolaru.

Kup si jednosměrný lístek ke spasení, buď můj pokorný otrok.
Buď věrným služebníkem, buď věčný, povstaň mezi hrdiny.

Designed by ix99