Pain of Salvation

Pain of Salvation

Pain of Salvation patří bezesporu mezi nejprog- resivnější kapely současnosti. Jejich instrumen- tálně uchvacující hudba staví na progmetalových základech, ale zároveň se nebojí překračovat hrani- ce tohoto stylu a neustále se obohacovat o inspi- race pramenící z nejrůznějších hudebních žánrů. Alba Pain of Salvation nejsou jen sbírkami jedno- tlivých kompozic, ale představují promyšlená mno- hovrstevnatá díla, která posluchače zaplavují ryzími a syrovými emocemi, jež se dokáží prodrásat až do nejhlubších temnot jeho nitra, a pobízejí ho k tomu, aby sám sebe, společnost i svět jako celek uviděl alespoň na chvíli v trochu jiném světle.

více informací v biografii

Sekce o Pain of Salvation je rozdělena do následujících oddílů:

  • Biografie - historie skupiny
  • Diskografie - nahrávky kapely
  • Live - reporty, setlisty a fotografie z koncertů Pain of Salvation (pozn. zda PoS v blízké době zahrají v oblastech lehce dosažitelných z České republiky, zjistíte v obecné sekci Live tipy)
  • Články - recenze CD Pain of Salvation, rozhovory apod.
  • Galerie - fotografie skupiny a jejích členů
  • Odkazy - další stránky o Pain of Salvation

Chtěli byste přispět k vylepšení či rozšíření této sekce? Můžete! Rádi kdykoliv přijmeme nový článek (v češtině nebo slovenštině), překlad či jiné dílko, které by fanoušky Pain of Salvation mohlo zaujmout. Stačí, když se nám ozvete na kontaktní email fragments@seznam.cz nebo napíšete do Diskuse Fragments of the Sun. Těšíme se na Vás!

Designed by ix99