Marillion

Seasons End - překlady textů

autor: Stoupa.007

King of Sunset Town

A ragged man came shuffling through
A puppet king on the 4th of June
And butterflies from all around
Settled on his paper crown
A pretty sight it seemed to be
An avenue of eternal peace
But he said, "What is here can soon burn down..."
"I'm the king of sunset town"
Watch a big wheel turning round
Some go up and some go down
Some go thirsty some just drown
"That's the law round here"
Said the king of sunset town
And in the night he comes to me
And the square becomes a battlefield
Of staring eyes that can't explain
The insanity and the greater game
Watch a big wheel turning round
Some go up and some go down
Some go thirsty some just drown
"That's the law round here"
Said the king of sunset town
A ragged man came shuffling through
The corridors of this white place
And as he lay his body down
I saw the scars that lined his face
And injured souls came to his bed
To hear the stories he would tell
Of butterflies and summertimes
And everyone assembled here
Remembers how it used to be
Before the 27th came
This place will never be the same
He said "I'm the king of sunset town"
Watch a big wheel turning round
Some go up and some go down
Some go thirsty some just drown
"That's the law round here"
Said the king of sunset town

Easter

A ghost of a mist was on the field
The grey and the green together
The noise of a distant farm machine
Out of the first light came
A tattered necklace of hedge end trees
On the southern side of the hill
Betrays where the border runs between
Where Mary Dunoon's boy fell
Easter here again, a time for the blind to see
Easter, surely now can all of your hearts be free
Out of the port of Liverpool
Bound for the North of Ireland
The wash of the spray and horsetail waves
The roll of the sea below
And Easter here again, a time for the blind to see
Easter, surely now can all of your hearts be free
What will you do?
Make a stone of your heart?
Will you set things right?
When you tear them apart?
Will you sleep at night?
With the plough and the stars alight?
What will you do?
With the wire and the gun?
That'll set things right
When it's said and done?
Will you sleep at night?
Is there so much love to hide?
Forgive, Forget
Sing "Never again."

Král města zapadajícího slunce

Šouravým krokem přišel rozedraný muž
loutkový král dne čtvrtého června
A motýli z celého okolí
se usadili na jeho papírové koruně.
Zdá se to být nádherný pohled
Cesta k věčnému míru
Řekl ale: "Co tu je, může brzo shořet,
Já jsem král města západajího slunce."
Sledujte otáčení kola osudu
někteří stoupají a jiní padají
Někteří žízní a jiní se naopak topí
„To je zdejší zákon“
řekl král města zapadajícího slunce.
A v noci ke mě přichází
a náměstí se mění v bitevní pole
zírajících očí, která nedokážou vysvětlit
šílenství a vyšší hru.
Sledujte otáčení kola osudu
někteří stoupají a jiní padají
Někteří žízní a jiní se naopak topí
„To je zdejší zákon“
řekl král města zapadajícího slunce.
Šouravým krokem prošel rozedraný muž
skrz chodby tohoto bílého místa
a když uložil své tělo
uviděl jsem jizvy lemující jeho tvář
A zraněné duše přišly k jeho posteli
aby slyšely příběhy, které vypráví
o motýlech a letních časech
a všichni shromáždění
si vzpomenou, jaké to bylo,
než přišlo sedmadvacátého.
Toto místo už nebude stejné.
Řekl: „Jsem král města zapadajícího slunce.“
Sledujte otáčení kola osudu
někteří stoupají a jiní padají
Někteří žízní a jiní se naopak topí
„To je zdejší zákon“
řekl král města zapadajícího slunce.

Velikonoce

Ranní mlha se plazila po polích
a šero se smíchalo se zelení.
Zvuk pracujícího kombajnu
Se rozlehl s prvními paprsky slunce.
Střapatý náhrdelník živých plotů a stromů
Na jižní straně kopce
Označuje místo, kde se vine hranice
Kde skonal chlapec Marie Dunoon.
Opět je tu Velikonoční doba, čas aby slepí prohlédli,
Čas Velkonoc,který osvobodí srdce všech
Z přístavu v Liverpoolu
Až k břehům severního Irska
Se spojují hřívy vln,
Kapky vody září…
Znovu je tady Velikonoční doba, čas aby slepí prohlédli
Čas Velkonoc, který osvobodí srdce všech
Co uděláte??
Vyměníte svá srdce za kámen??
Dokážete znovu slepit to,
Co jste rozbili na střepy?
Budete v noci spát, když budete
S pluhem a rozzářenými hvězdami?
Co uděláte?
S náboji a zbraní?
Copak ony vyřeší vaše problémy,
Když je už tolik řečeno a uděláno?
Budete moct v noci spát??
Copak musí být tolik lásky ukryto??
Odpusťte! Zapomeňte!
A zazpívejte: Už nikdy více!!

Designed by ix99