Marillion

marillion.com - překlady textů

autor: Stoupa.007

House

This house aches
I whistle it's tune
After so much noise
Freedom is silence

Half the house is missing
Taken half of me with it
I had imagined this
Hurting in a different way
Hurting in a different way
I still have the hi-fi
Quiet at all volumes
As my dull thoughts
Echo viscous and slow like the tolling of some great bell under water
When she cries she cuts me
And when she smiles I wanna die
Afraid of knowing myself
Our eyes stare out while we hide inside
Looking at it, not seeing it
Looking at it, not seeing it
The open windows
Let in the spring air today
And the birds sing their thankfully happy, brainless song
But the silence here finds a way to stay
Some kind of explosion
God, if you hear me
Throw me a line or strike me down
Do you refuse even to accuse
C'mon, do your worst
But lift this curse
Built this house on solid ground
But now it's crumbling tumbling down
Will nobody here even cry out for help?
As it slowly collapses into itself
Looking at it, not seeing it
Looking at it, not seeing it
Hanging on to this pain
It's no good
It's no good
But we try again
We try again

Dům

Ten dům bolí…
Broukám si jeho tóny
A po celém tom rámusu
Je ticho osvobozením…

Chybí polovina domu
A zároveň s ním zmizela i půlka mě,
Nečekal jsem, že budu tak trpět…
Zraněný různým způsobem
Zraněný různým způsobem
Pořád mám to stereo,
Zamlké za každé hlasitosti
A všechny temné myšlenky se mi vracejí
Jako zlověstné echo podvodního zvonu..
Když pláče ona, projíždí mnou bolest,
A když se směje, nemám sílu dále žít.
Bojím se podívat sám sobě do očí
Naše oči na sebe zírají, ale my se schováváme uvnitř…
Díváme se na to, ale jsme slepí…
Díváme se na to, ale jsme slepí…
Otevřel jsem okna
V naději, že ucítím trochu jarního vzduchu
A že uslyším ptáky zpívat své děkovně šťastné,
bezmyšlenkovité písně,
Ale ticho našlo způsob, jak zůstat v mém domě,
Podivný druh exploze
Bože jestli mě slyšíš,
Hoď mi provaz,nebo mě sraz dolů
Odmítáš mě byť jen obvinit
Buď nelítostný,
Jen tě prosím…sundej ze mě to prokletí…
I když má dům silné základy
Teď se propadá do země
A nikdo tu nevolá o pomoc?
Zatímco se pozvolna hroutí sám do sebe
Díváme se na to, ale jsme slepí…
Díváme se na to, ale jsme slepí…
Pamatuju si tu bolest
To není nic dobrého
To není nic dobrého
Ale zkusíme to znovu
zkusíme to znovu

Designed by ix99